Katastrofy naturalne a alergia i astma.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Alergia
ISSN
1641-5728
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
30-33
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
alergia
katastrofy naturalne
astma
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Globalne ocieplenie i związane z nim zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Mogą one zarówno obniżać standard życia, jak i stanowić realne zagrożenie dla zdrowia osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w tym o podłożu alergicznym. Osoby te są często nieświadome zagrożeń związanych z tego typu ekspozycją. W artykule autorzy opisują wybrane zagrożenia zdrowotne związane z chorobami alergicznymi (w tym astmą) spowodowane czynnikami wynikającymi z katastrof naturalnych (pożary biomasy/lasów, powodzie, burze, susze, mrozy, huragany).
Język
EN
Treść
Global warming and associated climate change is causing more frequent occurrence of extreme weather events. They can both lower the quality of life as well as pose a real threat to the health of people with chronic respiratory diseases, including those of allergic origin. These people are often unaware of the risks associated with this type of exposure. In this article the authors present some aspects of allergic diseases (including asthma) due to different types of natural disasters, such as: biomass/forest fires, floods, storms, draughts, extremely frost, hurricanes.
Inne
System-identifier
100 329 031