Pielęgniarka z wieloukładowym zespołem alergicznym o podłożu zawodowym.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Praktyczna
ISSN
0867-499X
EISSN
Wydawca
Medycyna Praktyczna
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
101-103
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
etiologia zawodowa
zespół alergiczny
pielęgniarka
Streszczenia
Język
PL
Treść
U 37-]etniej pielęgniarki, niepalącej, pracującej z zawodzie od 15 lat, zatrudnionej w Przychodni POZ, od kilkunastu miesięcy występowały incydenty nawracających, zmian skórnych o charakterze pokrzywkowym ze świądem. Od 3 miesięcy zgłaszała dodatkowo napady duszności i suchego kaszlu. Objawy te, zwłaszcza ze strony układu oddechowego, wykazywały ścisły związek czasowy z pracą, szczególnie przy dezynfekcji dużych powierzchni (blaty, stoliki) rozpylanymi preparatami środków odkażających, i pojawiały się w 15-30 minut od początku ekspozycji. W czasie pracy wystąpił jeden incydent o charakterze uogólnionym (objawy alergii skórnej, duszność i spadek ciśnienia tętniczego). Na 2 miesiące przed hospitalizacją w Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii pacjentka przebyła zabieg operacyjny przepukliny pachwinowej w znieczuleniu ogólnym. W trakcie zabiegu wystąpił nagły spadek saturacji do 86% i ciśnienia tętniczego do wartości nieoznaczalnych, uniemożliwiający kontynuację zabiegu. Pacjentce podano leki przeciwwstrząsowe. Około 4 godzin po tym incydencie oznaczono stężenie P-tryptazy; uzyskano wynik 19 ng/ml, co potwierdziło anafilaksję jako przyczynę reakcji układowej.
Inne
System-identifier
100 327 170