Beryloza.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Alergia
ISSN
1641-5728
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Alergologiczne "Zdrowie"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
26-30
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
beryloza
narażenie zawodowe
sarkoidoza
beryl
przewlekła choroba berylowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
Beryllium is a strategic material for many hi-tech industries. It is widely used in spite of its relatively high cost because for certain critical applications it performs better than alternatives. Chronic beryllium disease (CBD, chronic pulmonary granulomatosis, berylliosis) is the most known negative health effect caused by exposure to beryllium. Chronic beryllium disease is a T-cell mediated disorder. The disease is a perfect phenocopy of sarcoidosis and it might be misdiagnosed as sarcoidosis. The beryllium blood lymphocyte proliferation test (BeLPT) is used as a medical surveillance tool for assessment of persons at risk for developing CBD, subclinicai and clinical form of CBD . Recent reports suggest that sensitization and CBD were associated with beryllium air TWA levels exceeding 0,2 jjgl m3. These results suggest that to avoid sensitization and CBD, the present occupational exposure limits should be lower than 0,2 jug/m3.
Język
PL
Treść
Beryl jest surowcem strategicznym dla wielu gałęzi przemysłu zaawansowanych technologii. Jest powszechnie używany pomimo jego stosunkowo wysokiej ceny, ponieważ zdecydowanie przewyższa potencjalne zamienniki w pewnych zastosowaniach krytycznych dia produkcji. Przewlekła choroba berylowa (syn. przewlekła ziarniniakowatość płucna, beryloza) jest najbardziej znanym negatywnym efektem zdrowotnym narażenia na beryl. Jest to schorzenie o etiologii immunologicznej zależnej od limfocytów T. Obraz kliniczny berylozy jest praktycznie tożsamy z obrazem klinicznym sarkoidozy. Celem rozpoznania uczulenia na beryl w toku prowadzonego nadzoru medycznego nad narażonymi pracownikami oraz diagnostyki subklinicznej i klinicznie jawnej berylozy stosuje się test proliferacji limfocytów z krwi obwodowej z siarczanem berylu. Wg ostatnich doniesień występowanie uczulenia na beryl i przewlekłej berylozy jest związane z narażeniem na beryl przekraczającym stężenie 0.2 jug/m3 średnio ważone w przeciągu 8 godzin pracy, tym samym wartości obowiązujących normatywów higienicznych powinny znajdować się poniżej tej wartości.
Inne
System-identifier
100 326 587