Factors influencing biosafety level and LAI among the staff of medical laboratories.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
473-486
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
laboratoria diagnostyczne
postępowanie poekspozycyjne
ryzyko zawodowe
zawodowa ekspozycja na krew
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Background: The aim of the study was to assess the biological risks of medical laboratory employees with particular focus on laboratory acquired infection (LAI), activities having the greatest risk, accidents with biological material, post exposure procedure, preventive measures and workers?? knowledge about biological exposure. Materials and Methods: The study involved 9 laboratories. A questionnaire survey was attended by 123 employees and 9 heads of these units with the use of two questionnaires for laboratory workers and the managers. Results: 32.5% of the respondents (40 persons) had an accident at least once. Needlestick or a broken glass injury covered 18.7% respondents (23 persons), while splashing the skin, mucous membranes or conjunctivae related to 22.8% (28 persons). Among the employees who had an accident, only 45% of the respondents (18 persons) reported this to the manager. Microbes dominant in the biological material were known only to 57 respondents (46.3%), less than half could correctly give an example of a disease (57 persons, 46.3%). More than half of the respondents admitted that they do not know all of the possible routes of infection while working in the laboratory (68 persons, 55.3%). Conclusions: In the study population, a high incidence of accidents was observed, usually during blood sampling and transfer of biological material. Condition of the workers?? equipment with personal protective measures and laboratory facilities in devices to reduce the risk of infection and procedures for handling the potentially infectious material should be considered as insufficient. Lack of basic knowledge of the employees about biohazards at workplaces was shown.
Język
PL
Treść
Wstęp: Celem badania była ocena zagrożenia pracowników laboratoriów diagnostycznych szkodliwymi czynnikami biologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji (LAI - laboratory acquired infection), czynności o największym ryzyku, wypadków z udziałem materiału biologicznego, postępowania poekspozycyjnego i stosowanych środków profilaktycznych oraz wiedzy o narażeniu na czynniki biologiczne. Materiał i metody: Badaniem objęto 9 laboratoriów. Ogółem w badaniu wzięło udział 123 pracowników i 9 kierowników tych jednostek. Zastosowano 2 kwestionariusze - dla pracowników i kierowników. Wyniki: Aż 32,5% badanych (40 osób) przynajmniej raz uległo wypadkowi z udziałem potencjalnie zakaźnego materiału biologicznego. Zakłucia igłą zabrudzoną krwią bądź skaleczenia szkłem z potłuczonej probówki z krwią dotyczyły 18,7% badanej grupy (23 osoby), natomiast zachlapanie skóry, błon śluzowych bądź spojówek materiałem biologicznym - 22,8% (28 osób). Wśród pracowników, którzy ulegli wypadkowi, tylko 45% badanych (18 osób) zgłosiło wypadek przełożonemu. Mniej niż połowa potrafiła wskazać drobnoustroje dominujące w opracowywanym materiale biologicznym (57 osób, 46,3%) i tyle samo osób potrafiło prawidłowo podać przykład choroby przez nie wywoływanej (57 osób, 46,3%). Ponad połowa badanych przyznała, że nie zna wszystkich możliwych dróg zakażenia (68 osób, 55,3%). Wnioski: Odnotowano wysoką częstość wypadków z udziałem czynnika biologicznego, najczęściej podczas pobierania krwi i przenoszenia materiału biologicznego. Stan wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie laboratoriów w urządzenia zmniejszające ryzyko infekcji, a także w procedury postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym należy uznać za niewystarczający. Wykazano braki w elementarnej wiedzy pracowników o potencjalnych drogach zakażenia podczas wykonywania prac z materiałem biologicznym, o skutkach zdrowotnych i właściwych zachowaniach ograniczających ryzyko infekcji.
Inne
System-identifier
100 326 931
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych