Czynniki alergizujące w środowisku pracy konserwatorów dzieł sztuki pracowników muzeów.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Alergia
ISSN
1641-5728
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
41-45
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
czynniki szkodliwe
alergia zawodowa
pracownicy muzeów
konserwator dzieł sztuki
astma zawodowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
Main occupational allergic hazards of fine art conservators and other museum professionals have been presented in the article, Exposure in lie workplace of this groupo f workers compri s ed a wide range of allergens both chemical compounds of low molecular mass (i.e. acrylic monomers components of epoxy resins diidocyanates) and biological factors of high molecular mass (i.e. allergens of moulds., arthropods, rodents). Comprehensive multi-disciplinary knowledge in the field of allergology, clinical toxicology, occupational medicine and environmental health is necessary to effective health care.
Język
PL
Treść
W opracowaniu przedstawiono główne czynniki ekspozycji zawodowej o działaniu alergizującym związanez pracą konserwatorów dzief sztuki i pracowników muzeów. Ekspozycja w miejscu pracy tej grupy zawodowej obejmuje wyjątkowo szeroką gamę takich czynników - zarówno związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej (np. akrylany, składniki żywic syntetycznych, diizocyjaniany) jak i czynników pochodzenia biologicznego o dużej masie cząsteczkowej (np. alergeny pleśni, stawonogów, gryzoni), Efektywna opieka zdrowotna nad tą grupą zawodową wymaga kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu alergologii, toksykologii, medycyny pracy i zdrowia środowiskowego.
Inne
System-identifier
100 326 567