Palenie papierosów w populacji osób czynnych zawodowo.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
359-371
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
palenie
Polska
GATS
osoby dorosłe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Tobacco smoking is one of the major risk factors for chronic diseases and results in huge economic and social costs. The aim of the study was to evaluate the prevalence of smoking. Moreover, we evaluated the association between selected socioeconomic factors and tobacco smoking among economically active individuals. Material and Methods: The study population covered 2254 economically active men and 1666 women. Data were derived from the Global Adult Tobacco Survey (GATS). Results: About 37.3% of men and 28.2% of women smoke regularly. Daily smoking was significantly associated with low level of education in men (primary vs. high education OR = 3.2, 95% CI: 1.9-5.3; p < 0.001; vocational vs. high education: OR = 2.1, 95% CI: 1.5-3.0; p < 0.001) and women (primary vs. high education OR = 2.8, CI: 1.4-5.5; p < 0.01; vocational vs. high education: OR = 1.9, 95% CI: 1.2-2.9; p < 0.01). Daily smoking was significantly associated with age of women (40-49 years vs. 20-29 years OR = 1.64, 95% CI: 1.1-2.44; p < 0.01), lack of awareness of health effects of smoking in both genders (men unaware vs. aware: OR = 2.9, 95% CI: 1.8-4.6; p < 0.01 and women unaware vs. aware: OR = 2,9, 95% CI: 1.5-5.7; p < 0.01). Smoking was associated with lack of complete smoking bans at workplaces of respondents. Conclusions: Comprehensive interventions are needed to reduce the prevalence of smoking among economically active individuals.
Język
PL
Treść
Palenie tytoniu przyczynia się do powstawania znaczących szkód zdrowotnych oraz generuje istotne koszty społeczne i ekonomiczne. Niniejsza praca przedstawia rozpowszechnienie palenia papierosów oraz analizę zależności między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a codziennym paleniem tytoniu wśród osób aktywnych zawodowo. Materiał i metody: W niniejszej pracy wykorzystano dane dotyczące 2254 mężczyzn i 1666 kobiet czynnych zawodowo pochodzące z Globalnego Badania Używania Tytoniu (Global Adult Tobacco Survey - GATS). Wyniki: Wśród mężczyzn 37,3%, a wśród kobiet 28,2% badanych paliło regularnie papierosy. Regularne palenie tytoniu było związane z poziomem wykształcenia (u mężczyzn ?? podstawowe vs wyższe: OR = 3,2; 95% CI: 1,9-5,3; p < 0,001; zasadnicze vs wyższe: OR = 2,1; 95% CI: 1,5-3,0; p < 0,001; u kobiet ?? podstawowe vs wyższe: OR = 2,8; 95% CI: 1,4-5,5; p < 0,01; zasadnicze vs wyższe: OR = 1,9; 95% CI: 1,2-2,9; p < 0,01). Wiązało się także z wiekiem kobiet (40-49 lat vs 20-29 lat, OR = 1,64; 95% CI: 1,1-2,44; p < 0,01) i brakiem świadomości szkodliwości palenia (mężczyźni nieświadomi vs świadomi: OR = 2,9; 95% CI: 1,8-4,6; p < 0,01; kobiety nieświadome vs świadome: OR = 2,9; 95% CI: 1,5-5,7; p < 0,01). U ankietowanych, którzy deklarowali brak całkowitego zakazu palenia w miejscu pracy, ryzyko regularnego palenia papierosów było wielokrotnie wyższe w porównaniu z osobami deklarującymi obowiązywanie całkowitego zakazu palenia w tych miejscach. Wnioski: Konieczne są kompleksowe działania ograniczające rozpowszechnienie palenia wśród osób czynnych zawodowo.
Inne
System-identifier
100 326 886
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych