Analiza i wyniki doświadczeń związanych z charakterystyką zmian ultrastruktury drewna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Dąb wczesnośredniowieczny - zapis poznania : Badania nad zabezpieczeniem i ochroną konstrukcji wałów grodowych eksponowanych w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7160-769-1
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza i wyniki doświadczeń związanych z charakterystyką zmian ultrastruktury drewna
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
121-130
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
tekstura krystalograficzna
drewno archeologiczne
stopień krystaliczności
Inne
System-identifier
0000010234