Aktywność fungistatyczna preparatów białkowych pozyskanych z Paenibacillus alvei względem Trichoderma spp.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-937001-3-4
Wydawca
Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aktywność fungistatyczna preparatów białkowych pozyskanych z Paenibacillus alvei względem Trichoderma spp.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
175-180
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000008404