Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej X153CrMoV12 po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Powierzchni
ISSN
1426-1723
EISSN
Wydawca
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
26-35
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
stal narzędziowa
niskotemperaturowa plasma
odporność na zużycie przez tarcie
odporność korozyjna
en
tool steel
low-temperature plasma
wear resistance
corrosion resistance
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Stale narzędziowe do pracy na zimno stosuje się między innymi na narzędzia do obróbki plastycznej. Wytwarza się z nich części, od których wymaga się dużej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej odporności na zużycie przez tarcie oraz, w niektórych przypadkach, dobrej odporności korozyjnej. Stal X153CrMoV12 (NC11LV) to wysokiej jakości chromowa stal narzędziowa stosowana na narzędzia do cięcia o wysokiej wydajności oraz narzędzia do procesów obróbki plastycznej na zimno, jak np.: narzędzia do wytłaczania, głębokiego tłoczenia oraz wyciskania na zimno. Poprzez wykorzystanie azotowania w niskotemperaturowej plazmie można kształtować właściwości tej stali, wpływając na wzrost odporności na zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej. Procesy azotowania stali X153CrMoV12 prowadzono przy różnych parametrach technologicznych. Uzyskane wyniki badań wykazują znaczący wpływ parametrów procesu azotowania w niskotemperaturowej plazmie na właściwości użytkowe dyfuzyjnych warstw azotowanych stali X153CrMoV12.
Język
en
Treść
Tool steels for cold working are used among others for tools designed for metal-forming. They are used for manufacturing machine elements having high mechanical strength, high frictional wear resistance and in some cases good corrosion resistance. X153CrMoV12 (NC11LV) steel is a high quality chromium tool steel used for tools designed for high efficiency cutting and tools for metal-forming processes like: drawing, deep drawing and cold extrusion. The process of nitriding in low-temperature plasma enables to modify the steel properties – mainly an increase of frictional wear resistance and corrosion resistance. The processes of X153CrMoV12 steel nitriding were performed with various technological parameters. The obtained results indicate a considerable influence of the parameters of low-temperature plasma nitriding on functional properties of diffusive layers of X153CrMoV12 nitrided steel.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
483182