Rozkład termiczny opon - zagospodarowanie karbonizatu
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
11278-11288
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wobec wzrastającego zapotrzebowania na surowce i wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów staje się imperatywem nowoczesnej gospodarki. Od wielu lat obserwowane jest rosnące zainteresowanie przetwarzania gumy (elastomerów) w procesie rozkładu termicznego, szczególnie zużytych opon samochodowych. Według szacunkowych danych Ministerstwa Ochrony Środowiska, corocznie w kraju wycofuje się z eksploatacji i złomuje ok. 500 tys. samochodów osobowych. Roczna produkcja opon w Polsce wynosi ok. 200.000 ton i prawdopodobnie co najmniej taka sama ilość powinna być rocznie poddana recyklingowi. Dyrektywa UE 2000/53/2000 wymusza na producentach opracowanie wytycznych do technologii odzysku i recyklingu. Rozwój dostaw surowców pochodzących z odzysku jako wartościowych materiałów na potrzeby produkcyjne i energetyczne wpływa korzystnie na rozwój ekonomiczny i na środowisko. Wzrost cen naturalnych nośników energii najpewniej przyspieszy szerokie stosowanie ekologicznych procesów odzysku materiałowego oraz opracowania sposobów optymalnego zagospodarowania pozyskanych produktów. Najefektywniejszą metodą powtórnego zagospodarowania materiałów i energii zakumulowanej w zużytych oponach jest proces termolizy - beztlenowego termicznego rozkładu. Karbonizat - stały produkt procesu termolizy/pyrolizy opon okazuje się dotychczas najtrudniejszy do opłacalnego zastosowania.
Język
en
Treść
In view of the rising demand for raw materials and facing the environmental protection requirements, waste treatment becomes imperative for a modern economy. For many years a growing interest in the re-working of rubber (elastomers) by thermal decomposition has been noted. In particular scrapped car tires have been considered. According to estimates of the Ministry of Environmental Protection the number of withdraw and scrap of vehicles is approx. 500 thousand per annum. The annual tire production in Poland is approx. 200,000 tons, and probably at least the same number should be annualy recycled. The EU Directive 2000/53/2000 obliges manufacturers to develop guidelines and hints for technology of material recovery and recycling. The development of the supply of recycled materials as valuable resources for ware manufacturing and energy generation plays positive role in the economic development as well as has remarkable impact on the environment. The increase in prices of fossil energy sources will probably to accelerate dissemination of organic material recycling processes and to speed-up research of BAT of obtained products application. Thermal anaerobic decomposition is the most effective method of re-working and secondary use of materials and energy accumulated in the worn tires. Char - a solid product of thermal decomposition / pyrolysis of tires turns out to be the most difficult so far to profitable use.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
529942