Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
6765-6774
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
odpady wielomateriałowe
ochrona środowiska
logistyka
rozkład termiczny
en
multi-material waste
environmental protection
logistics
thermal decomposition
Streszczenia
Język
pl
Treść
Autorzy artykułu wskazują optymalną technologię unieszkodliwiania wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Odpady wielowarstwowe, wieloskładnikowe pochodzą z różnych obszarów, głównie z pojazdów wycofanych z eksploatacji, elektroniki oraz z opakowań typu TetraPak (najbardziej wysublimowany materiał wielowarstwowy). Na przykładzie rozkładu termicznego odpadów z opakowań typu TetraPak została przedstawiona przyjazna środowisku i ekonomicznie uzasadniona metoda odzysku materiałowego z odpadów wieloskładnikowych trudnych do unieszkodliwienia.
Język
en
Treść
The authors of the article indicate the optimum technology for the disposal of multi-material EOL waste by thermal decomposition method. Composite multi-layer waste come from different areas, mostly from end-of life vehicles, electronics and TetraPak packaging (the most sophisticated multi-layer material). The environment-friendly and economically justified method of the compound material recovery is presented on the example of thermal decomposition of the most difficult to processing multi-layer TetraPak packaging.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
628506