Analysis of the energetic structure and optical properties of the GaInNAs/GaAs QWs grown by AP-MOVPE /
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
16th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy, EWMOVPE XVI, June 7-10, 2015, Lund, Sweden / The Nanometer Structure Consortium at Lund University.
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
b.w.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Analysis of the energetic structure and optical properties of the GaInNAs/GaAs QWs grown by AP-MOVPE /
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
41-44
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
wieloskładnikowe materiały półprzewodnikowe
niejednorodność
rozcieńczone azotki
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EWMOVPE XVI
Nazwa konferencji
16th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy
Początek konferencji
2015-06-07
Koniec konferencji
2015-06-10
Lokalizacja konferencji
Lund
Kraj konferencji
SE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000200446