Bioakumulacja metali w wybranych bezkręgowcach bentosowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Streszczenia Wystąpień, XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Wody przejściowe, Elbląg-Sztutowo, 08-10 maja 2014
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Instytut Politechniczny, PWSZ w Elblągu, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Bioakumulacja metali w wybranych bezkręgowcach bentosowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
Chironomidae
Ephemera danica
heavy metals
bioaccumulation
Sediments
Bzura River
pl
Chironomidae
Ephemera danica
metale ciężkie
bioakumulacja
osady
Rzeka Bzura
Inne
System-identifier
0000048592