Przestrzenne zróżnicowanie zgrupowania bentofauny w początkowym odcinku Pichny Szadkowskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Streszczenia, XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Wody przejściowe, Elbląg-Sztutowo, 08-10 maja 2016
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Instytut Politechniczny, PWSZ w Elblągu, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Przestrzenne zróżnicowanie zgrupowania bentofauny w początkowym odcinku Pichny Szadkowskiej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
macroinvertebrates
benthos
Gammaridae
habitat heterogeneity
pl
makrobezkręgowce
bentos
Gammaridae
mozaikowatość siedlisk
Inne
System-identifier
0000048599