Powoływanie lokalnych form ochrony przyrody przez samorządy gmin wiejskich = Establishing local forms of nature protection by rural district governments
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
ISSN
1642-8145
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1 (45)
Strony od-do
129-142
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
documentation site
ecological area
Łódzkie Voivodship
natural and scenic complexes
nature monument
rural communes
pl
Gminy wiejskie
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne
województwo łódzkie
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Inne
System-identifier
0000051679