Dziedzictwo kulturowe w lasach. Zabytki architektury, przemysłu, historyczne fortyfikacje i zasoby archeologiczne. Trudne wyzwania i interdyscyplinarne strategie ochrony
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym
Data publikacji
2014
ISBN
9788362830374
Wydawca
Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Dziedzictwo kulturowe w lasach. Zabytki architektury, przemysłu, historyczne fortyfikacje i zasoby archeologiczne. Trudne wyzwania i interdyscyplinarne strategie ochrony
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
340-353
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym
Początek konferencji
2014-04-10
Koniec konferencji
2014-04-11
Lokalizacja konferencji
Gołuchów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
611104