The load of power supply units of tram contact system at "duplex" supply/powering
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
SEMTRAK 2014 : XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej : materiały konferencyjne, Zakopane, październik 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-86219-69-8
Wydawca
Wydawnictwo PiT Kraków
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The load of power supply units of tram contact system at "duplex" supply/powering
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
165-172
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SEMTRAK 2014 : XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej
Początek konferencji
2014-10-15
Koniec konferencji
2014-10-17
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-47087