Charakterystyka Country Cluster według wymiarów kultury Globe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
99−119
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Publikacja podejmuje rozważania dotyczące aspektu międzykulturowego na podstawie koncepcji The Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE). Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie dziesięciu Country−Cluster stworzonych na podstawie wymiarów kultury będących wynikiem badan GLOBE. W artykule zaprezentowano wymiary kultury oraz następujące Country−Cluster: grupa kultury angielskiej, grupa kultury łacińskiej,grupa kultury nordyckiej, grupa kultury germańskiej, grupa kultury germańskiej, grupa kultury Europy Wschodniej, grupa kultury Ameryki Łacińskiej, grupa kultury Azji konfucjańskiej,grupa kultury Bliskiego Wschodu, grupa kultury Azji Południowej, grupa kultury afrykańskiej(poniżej Sahary). W podsumowaniu opracowania zawarto wnioski autora.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
470503