Analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce jako element kreowania wartości organizacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zarządzanie i Finanse
ISSN
2084-5189
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdański
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3/1
Strony od-do
259-274
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
sądy apelacyjne
kreowanie wartości organizacji
metoda Warda
metoda k-średnich
odległość euklidesowa
wskaźniki efektywności
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono sytuację sądów apelacyjnych w Polsce w odniesieniu do konieczności poszukiwania rozwiązań w obszarze efektywności, który zidentyfikowano jako kluczowy z punktu widzenia kreowania wartośeci organizacji. Celem artykułu była analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce z uwzględnieniem wskaźnika opanowania wpływu spraw, wskaźnika załatwialności oraz wskaźnika pozostałości na kolejne okresy. Dla wskazania zależności pomiędzy wskaźnikami oraz ich znaczenia dla kreowania wartości w sądownictwie powszechnym zastosowano jedną z aglomeracyjnych metod hierarchicznych grupowania obiektów – metodę Warda oraz metodę niehierarchiczną k-średnich, gdzie zbiór obiektów dzielony jest na k grup (skupień), a liczba grup określana jest a priori. Jako miarę odległości przyjęto odległość euklidesową. Całość zakończono wnioskami.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
544148