"Rozszerzona rzeczywistość" jako nowe narzędzie komunikacji marketingowej producentów dóbr trwałych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 4 (CD)
Strony od-do
461-466
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Komunikowanie marketingowe
Instrumenty marketingowe
Dobra konsumpcyjne
en
Marketing communication
Marketing instruments
Consumer goods
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozszerzoną rzeczywistość stosuje coraz więcej producentów dóbr trwałych (szczególnie innowacyjnych) w procesie komunikacji marketingowej. Poprzez integrację elementów realnych z wirtualnymi oraz interakcję z nabywcami umożliwia ona modyfikowanie istniejącej rzeczywistości w niespotykanym dotychczas stopniu. Dzięki temu producenci mogą w unikalny i spersonalizowany sposób prezentować konsumentom swoje produkty (nawet jeszcze przed wprowadzeniem ich na rynek), niekonwencjonalnie wspierać promocję sprzedaży lub asystować konsumentom przy zakupach. Pozwala to podnieść oferowaną im wartość, jak też sprzyja budowaniu silniejszych więzi z klientami. Na razie aplikacje AR tylko uzupełniają lub wzbogacają klasyczne narzędzia komunikacji marketingowej producentów, jednak ich potencjał sugeruje znaczne szersze możliwości zastosowania. (abstrakt oryginalny)
Język
en
Treść
More and more manufacturers of durable goods (especially the innovative ones) use augmented reality (AR) in the marketing communications process. AR creates the possibility of modifying the existing world/environment to an unprecedented extent, through the integration of real and virtual elements and interaction with consumers. Therefore, producers may present their products in a unique and personalized way (even before their introduction to the market), support unconventional sales promotion, or assist consumers in their shopping. AR helps to increase the customer value proposition and to build a strong relationship between the client and the brand/product. As yet, manufacturers use AR to complete or enhance their classic marketing communication tools. However, its potential suggests a much wider applicability. (original abstract)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
536440