Wpływ dodatku poubojowych odpadów tłuszczowych na proces fermentacji metanowej osadów ściekowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Data publikacji
-1
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wpływ dodatku poubojowych odpadów tłuszczowych na proces fermentacji metanowej osadów ściekowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
43-48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
25392