Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie na przykładzie produkcji mleka - studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 1 / pod red. Adama Lichoty i Katarzyny Majewskiej
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7464-646-8
Wydawca
Wydawnictwa AGH
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie na przykładzie produkcji mleka - studium przypadku
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
235-245
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
21233