Autonomiczny, telemetryczny, wielokanałowy system akwizycji danych do monitorowania trakcyjnych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Książka
Tytuł książki
Materiały konferencyjne: Konferencja "Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym"
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Autonomiczny, telemetryczny, wielokanałowy system akwizycji danych do monitorowania trakcyjnych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa konferencja "Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym"
Początek konferencji
20-05-2015
Koniec konferencji
22-05-2015
Lokalizacja konferencji
Trzebaw k/Poznania
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Budowa systemu pomiarowego opartego o sieci komórkowe jest stosunkowo łatwa i tania w budowie i eksploatacji. System zdalnego monitoringu musi zostać odpowiednio dostosowany specyficznych wymagań sieci, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. Działanie urządzenia zostało przedstawione w artykule na podstawie ciekawego przypadku uszkodzeń trakcyjnych silników elektrycznych. Silniki były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Budowa autonomicznego, telemetrycznego, wielokanałowego systemu oraz możliwe zastosowania również zostały przedstawiane. Autorzy planują poszerzenie możliwości urządzenia o pomiar innych wielkości nieelektrycznych.
Inne
System-identifier
PX-5698a314810641ecf919b44d