Czarna skrzynka maszyny elektrycznej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Wiadomości Elektrotechniczne
ISSN
0043-5112
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1/2014
Strony od-do
13-15
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Telemetryczny rejestrator parametrów krytycznych łączy zalety monitoringu stanu technicznego maszyny i struktur telemetrycznych. W artykule szczegółowo przedstawiono: zasadę działania, budowę oraz jego uniwersalne możliwości. Jego oprogramowanie umożliwia m.in. wykonywanie pomiarów, ich natychmiastową analizę i ocenę uzyskanych wyników w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny. Urządzenie może pełnić funkcję „czarnej skrzynki” napędu. Pozwala to na przeanalizowanie przyczyn wystąpienia awarii, której nie dało się zapobiec. Ma ono funkcje utrzymania komunikacji z centrum diagnostycznym przez sieć GSM lub Internet. Prezentowany rejestrator pozwala na wykonywanie pomiarów, rejestracji mierzonych parametrów oraz ich zapamiętanie na nośniku pamięci stałej. Zapis do pamięci wyników pomiarów obejmuje zdefiniowane zdarzenia, które zaszły przed wystąpieniem awarii jak również w trakcie trwania zdarzenia i bezpośrednio po nim.
Inne
System-identifier
PX-5698a314810641ecf919b48e