Diagnostyka prętów w klatce silnika indukcyjnego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Śląskie Wiadomości Elektryczne
ISSN
1506-5758
EISSN
Wydawca
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6/2013
Strony od-do
20-23
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono metodę diagnostyki klatki wirnika silnika indukcyjnego. Autorzy przed-stawiają wyniki badań detektorem dla wirników: z klatką nieuszkodzoną oraz dla kilku wirników z klatką uszkodzoną w różnym stopniu. Opisany detektor jest to bardzo dobre narzędzie diagnostyczne do wykrywania przerw w prętach klatki maszyny asynchronicznej. Znajduje on zastosowanie w diagnostyce wirników jednoklatkowych z otwartym żłobkiem. Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane przez Autorów. Badania polegają na pomiarze każdego pręta z osobna.
Język
angielski
Treść
The article discusses the method of diagnos-tics of the rods of the squirrel-cage of induction motor. Authors introduces the results of researches with detector for rotor with not-defected the squirrel-cage and for several rotors with the squirrel-cage defected in various stage. The described detector is the very good diagnostic tool for detection the gaps inside the rods of the squirrel-cage of the asynchronous machines. That detector has employed in the diagnostics of single-squirrel-cages with open-slots. That detector was designed and build through the Authors. The researches rely on measurement for each rod individually.
Inne
System-identifier
PX-5698a314810641ecf919b4a2