Generator z magnesami trwałymi - niesymetryczny reżim pracy jako źródło drgań w maszynie
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6/2014
Strony od-do
8688-8696
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule zaprezentowano obwód elektromagnetyczny trójfazowego generatora z magnesami trwałymi pracującego w reżimie pracy jednofazowej. Pokazano opracowany polowo-obwodowy model obliczeniowy i jego przekrój poprzeczny. W pracy zaprezentowano analizę porównawczą wyników obliczeniowych przy pracy maszyny z obciążeniem jednofazowym z wykorzystaniem połączenia szeregowego uzwojeń fazowych generatora, trójfazowego obciążenia niesymetrycznego oraz trójfazowego obciążenia symetrycznego. W publikacji zaprezentowano obliczeniowe przebiegi napięć fazowych, prądów oraz momentu elektromagnetycznego w różnych stanach obciążenia generatora. Przeprowadzono analizę porównawczą przebiegów momentu elektromagnetycznego w szczelinie maszyny dla trzech stanów obciążenia maszyny. Zaprezentowano różnicę w przebiegach momentu elektromagnetycznego w szczelinie maszyny dla trzech rozpatrywanych stanów obciążenia generatora ze wskazaniem potencjalnych źródeł drgań w maszynie w takich reżimach pracy.
Język
angielski
Treść
The article presents the concept of an electromagnetic circuit of generator with permanent magnets mounted on the surface rotor core designed for single phase work. Computation field-circuit model was shown. The cross section of electromagnetic circuits was presented. The paper presents comparative analysis of simulation results of three generator point operation. First point was calculated as single phase work with serial connection of each phase winding. Second point operation was calculated as three phase asymmetrical load and the last one was calculated as three phase symmetrical load. The time course of voltages, currents and electromagnetic torque in their gap of machine for each point operation for rated power were displayed and discussed.
Inne
System-identifier
PX-5698a314810641ecf919b4bd