Prognostic value of serum C-reactive protein (CRP) and cytokeratin 19 fragments (Cyfra 21-1) but not carcinoembryonic antigen (CEA) in surgically treated patients with non-small cell lung cancer.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Pneumonologia i Alergologia Polska
ISSN
0867-7077
EISSN
2299-8292
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. Grupa Via Medica
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
422-429
Numer tomu
82
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
En
non-small cell lung cancer, prognosis, cytokeratins, carcinoembryonic antigen, c-reactive protein, surgical treatment
En
rak niedrobnokomórkowy, rokowanie, cytokeratyny, antygen rakowo-płodowy, białko C-reaktywne, leczenie operacyjne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Pl
Treść
Wstęp: Celem pracy była ocena znaczenia rokowniczego przedoperacyjnych stężeń : fragmentów cytokeratyny 19 (Cyfra 21-1), antygenu rakowo-płodowego (CEA) i białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy u chorych operowanych z powodu ND RP. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 chorych, w wieku 42–89 lat, w I i II klinicznym stadium zaawansowania NDRP, 25 chorych na gruczolakoraka, 21 na raka płaskonabłonkowego i 4 na raka gruczołowo-płaskonabłonkowego. Stężenie CEA, Cyfra 21-1 i CRP oceniano w surowicy pobranej przed zabiegiem operacyjnym: CEA i Cyfra 21-1 — u 50 chorych, CRP — u 46 chorych. Czas przeżycia mierzono od daty zabiegu do zgonu lub do końca obserwacji. Wyniki podawano jako mediany (95%CI). Wyniki: Stężenie Cyfra 21-1 wynosiło 2,1 (0,7–14,5) ng/ml. Czas przeżycia chorych z Cyfra 21-1 ≤ 2 ng/ml i > 2 ng/ml wynosił odpowiednio: 79 (14,85–88,2) i 29 (5,7–87,6) miesiąca, p < 0,026. Stężenie CEA wynosiło 2,68 (0,87–72,7) ng/ml, i było istotnie wyższe u chorych na gruczolakoraka w porównaniu z chorymi na raka płaskonabłonkowego — 4,38 (1,67–41,35) v. 2,2 (1,0–6,0) ng/ml, p = 0,002. Stężenie CRP wynosiło 5,45 (0–122,6) mg/l. Stwierdzono zależność pomiędzy CRP a patologicznym wymiarem guza. Mediana stężenia CRP w grupach pT1, pT2 i pT3+4 wynosiła odpowiednio: 2,8 mg/l, 6,9 mg/l and 23,5 mg/L (p < 0,05). Czas przeżycia chorych ze stężeniem CRP ≤ 10 mg/l i > 10 mg/l wynosił odpowiednio: 79 (14,85–88,2) i 29,5 (5,7–87,6) miesięcy (p = 0,045). CRP > 10 mg/l i Cyfra 21-1 > 2 ng/ml były jedynymi przedoperacyjnymi parametrami o istotnym znaczeniu rokowniczym (HR odpowiednio 2,08 i 2,42). Wśród parametrów pooperacyjnych istotne znaczenie rokownicze posiadały: stopień zaawansowania patologicznego NDRP i wymiar guza w badaniu patologicznym (HR 2,1 i 2,42). Wnioski: W badanej grupie chorych na NDRP, spośród parametrów przedoperacyjnych tylko CRP > 10 mg/l i Cyfra 21-1 > 2 ng/ml były negatywnymi czynnikami rokowniczymi, spośród parametrów pooperacyjnych — wymiar guza i stopień zaawansowania patologicznego NDRP.
Język
En
Treść
Introduction: The aim of the study was to assess the prognostic value of cytokeratin 19 fragments (Cyfra 21-1), carcinoembryonic antigen (CEA) and C-reactive protein (CRP) in surgically treated NSCLC patients. Material and methods: 50 NSCLC patients (25 adenocarcinoma, 21 squamous cell and 4 adenosquamous), clinical stages I and II, age 42–89 years, entered the study. CEA, Cyfra 21-1 and CRP concentrations were measured in serum taken before surgery, CEA and Cyfra 21-1 in 50 patients, CRP — in 46 patients. The survival was calculated from the date of surgical treatment until death or until the end of the observation time. The results were expressed as medians (95%CI). Results: Cyfra 21-1 concentration was 2.1 (0.7–14.5) ng/mL. Survival time in the patients with Cyfra 21-1 ≤ 2 ng/mL, and > 2 ng/ /mL was 79 (14.85–88.2) and 29 (5.7–87.6) months, (p < 0.026). CEA concentration was 2.68 (0.87–72.7) ng/mL, significantly higher in adenocarcinoma than in squamous cell lung cancer — 4.38 ng/mL (1.67–41.35) vs. 2.2 ng/mL (1.0–6.1), p = 0.002. CRP concentration was 5.45 (0–122.6) mg/L. Significant dependence was found between CRP and pathological tumour size (pT). Median CRP values in pT1, pT2 and pT3+4 tumours were: 2.8 mg/L, 6.9 mg/L and 23.5 mg/L, respectively. Survival time of the patients with CRP ≤ 10 mg/L and CRP > 10 mg/L was 79 (14.85–88.2) and 29.5 (5.7–87.6) months, respectively (p = 0.045). CRP > 10 mg/L and Cyfra 21-1 > 2 ng/mL were the only significant preoperative prognostic indicators (HR 2.08 and 2.04, respectively). Among the postoperative parameters, pathological stage of disease (p-stage) and pT were the significant prognostic indicators (HR 2.1 and 2.42, respectively). Conclusions: In the present study, concerning surgically treated NSCLC patients, preoperative CRP > 10 mg/L and Cyfra 21-1 > 2 ng/mL were the only negative prognostic indicators, while pT and p-stage were significant postoperative prognostic indicators.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
592432
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych