Understanding text messages in human-computer interaction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
ISSN
0867-1753
EISSN
2300-410X
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
32
Strony od-do
71-80
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents a proposal to take into account the language comprehension paradigm in an attempt to improve the design methodology of human-computer dialogues. It is assumed that the user treats a system as a subject, i.e. perceives communication with the system as a kind of discourse and intuitively treats it as cognition of the world through a fixed image of objective linguistic signs. Due to the fact that every end-user of a computer system has an individual linguistic competence, thesaurus, habits, previous experiences, one can never guarantee that identical semantic references arise in a variety of audiences.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono pomysł uwzględnienia paradygmatu rozumienia podczas projektowania dialogów dla systemu człowiek-komputer. Autor wychodzi z założenia, że użytkownik traktuje system oprogramowania "podmiotowo", czyli odbiera komunikację z komputerem jako rodzaj dyskursu i intuicyjnie traktuje ją jako poznawanie świata idealnych obrazów utrwalonych za pośrednictwem obiektywnych znaków językowych. Wzięcie pod uwagę psychologicznego aspektu komunikacji i indywidualnych kompetencji użytkownika powoduje brak gwarancji identycznych powiązań znaczeniowych u użytkownika.
Cechy publikacji
MONOGRAPHIC_ARTICLE
Inne
System-identifier
575315