Aplikacja wyszukiwania i wizualizacji trasy dla przewożników samochodowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
115-126
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents a practical implementation of a genetic algorithm to solve the problem of route optimization analogous to the traveling salesman problem. The algorithm has been implemented in the author's application for route calculation for the real Polish geographic data retrieved from Google Maps service. Presented application generates travel directions in the text and graphic form and allows to export the computed route to the Automapa program, which is his perfect complement.
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano praktyczną implementację algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemu optymalizacji trasy analogicznego do problemu komiwojażera. Algorytm został zaimplementowany w autorskiej aplikacji do wyznaczania trasy przejazdu dla rzeczywistych danych geograficznych polskich miejscowości pobieranych z serwisu Google Maps. Prezentowana aplikacja generuje wskazówki dojazdu i umozliwia export wyznaczonej trasy do programu Automapa, co stanowi jego doskonałe uzupełnienie.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
454874