Elektrody do zgrzewania punktowego - kształtowanie i eksploatacja
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8
Strony od-do
608-615
Numer tomu
81
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.0
Słowa kluczowe
polski
elektrody
zgrzewanie oporowe
stop CuCrZr
wyciskanie
angielski
electrodes
resistance welding
CuCrZr alloys
extrusion
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy było opracowanie technologii kształtowania plastycznego elektrod do punktowego zgrzewania oporowego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu wyciskania elektrod oraz wyniki badań elektrod wyciśniętych, według opracowanej technologii, z komercyjnego stopu CuCrZr oraz materiału uzyskanego metodami dużych odkształceń plastycznych – poprzez wyciskanie hydrostatyczne oraz wyciskanie metodą KOBO.
Język
angielski
Treść
The aim of the work was to develop technology of plastic forming of electrodes for resistance spot welding. The paper presents results of numerical simulation of the electrodes extrusion process and results of tests on extruded electrodes, by the developed technology, from commercial CuCrZr alloy and material obtained by methods of severe plastic deformation - by hydrostatic extrusion and KOBO extrusion method.
Inne
System-identifier
2003090