Baza danych parametrów kątowych mocowania endoprotezy stawu biodrowego typu metal-metal
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
44-49
Numer tomu
81
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.0
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
baza danych
całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego
współczynnik tarcia
zużycie
angielski
database
total hip arthroplasty
coefficient of friction
wear
Streszczenia
Język
polski
Treść
Na podstawie przeprowadzonych testów tarciowo-zużyciowych endoprotez stawu biodrowego, typu metal-metal, z zastosowaniem symulatora ruchu, została opracowana relacyjna baza danych. W zależności od ustawienia wzajemnego komponentów endoprotezy (głowy i panewki) wyznaczone zostały opory tarcia i zużycie. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić względnie najbardziej korzystną kombinację wartości kąta antetorsji głowy i kąta antewersji panewki. Badaniom poddane zostały endoprotezy firmy Zimmer Inc stosowane w praktyce klinicznej, których powierzchnie trące wykonane były ze stopu Co28Cr6Mo (Metasul). Dla wizualizacji zgromadzonych informacji opracowany został serwis webowy, powiązany w sposób bezpośredni z bazą danych. Narzędzie pozwala zasymulować wartości wielkości opisujących opory tarcia i oszacować zużycie na podstawie wprowadzonych do wyszukiwarki wartości kątów wyrażonych w stopniach. Dzięki temu unikatowemu serwisowi, lekarz ortopeda, już na etapie postępowania przedoperacyjnego będzie mógł wprowadzić korekty w proponowanym przez siebie ustawieniu elementów układu „głowa-panewka”. Korekta ustawienia powinna być dokonana z uwzględnieniem budowy anatomicznej pacjenta.
Język
angielski
Treść
A referential database was prepared based on the friction and wear tests made on a metal-on-metal endoprosthesis with the use of a movement simulator. Depending on the mutual position of the endoprosthesis components friction resistances and wear of the components has been determined. The obtained test results allowed a relative determination of the most favorable combination of the femoral component (head) antetorsion angle and cup anteversion angle. The tests covered endoprostheses manufactured by Zimmer Inc. with friction surfaces made of Co28Cr6Mo alloy (Metasul). For the purposes of visualization of the collected data, a web service was developed as connected directly to the database. The tool allows an estimation of the values describing friction and wear based on angle data entered into a web browser. Owing to the unique database, an orthopedist will be able to make adjustments in his suggested position of the “head-cup” elements at the very stage of pre-operative procedures. The position adjustment should be made in consideration of the patient’s anatomy.
Inne
System-identifier
2009649