PROJEKCJA ZMIAN WIELKOŚCI PLONÓW PSZENICY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2030 I 2050 NA PODSTAWIE MODELU CAPRI
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
219-223
Numer tomu
XVII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
pszenica
plony
scenariusze
zmiany klimatu
en
wheat
yields
scenarios
climate changes
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie dynamiki zmian plonowania pszenicy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050. Analiza została wykonana z wykorzystaniem modelu CAPRI (Common Agricultural Policy Regional Impact) dla referencyjnego scenariusza socjoekonomicznego. Według modelu CAPRI, w 2030 roku w 27 krajach UE prognozuje się średni 24-procentowy wzrost plonów pszenicy w porównaniu z 2010 rokiem. W 2050 roku średni plon pszenicy będzie o 40% wyższy niż w 2010 roku. W Polsce prognozuje się wzrost plonów pszenicy o 37 i 61%, odpowiednio dla 2030 i 2050 roku. Wzrost plonowania będzie możliwy przez wdrożenie nowych odmian pszenicy przystosowanych do niekorzystnych warunków glebowo-klimatycznych oraz po organizacyjno-ekonomicznych zmianach w gospodarstwach
Język
en
Treść
The aim of the study was to determine the dynamics of changes in wheat yield in Poland and the European Union in 2030 and 2050. The analysis was performed using the model CAPRI (The Common Agricultural Policy Regional Impact) for the reference of socio-economic scenario. Based on the CAPRI model in 2030 , an average increase of 24% in wheat yield is projected in the 27 European Union countries compared to 2010. In 2050, the average wheat yield will be by 40% higher than in 2010. In Poland, an increase of wheat yields by 37 and 61%, respectively, is forecasted for 2030 and 2050. The increase of yield will be possible due to the implementation of new wheat varieties adapted to adverse soil and climatic conditions, as well as the organizational and economic changes in agricultural holdings
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
613246