Changes in soil contamination by selected herbicides used in cereals protection
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Soil Science
ISSN
0079-2985
EISSN
2449-8254
Wydawca
Maria Curie-Skłodowska University
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
81-87
Numer tomu
XLVII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the studies was to evaluate the herbicidal contaminations in soil. Monitoring tests were carried out in two periods: 2002–2008 and 2010–2013, on cereal plantations located in south-western Poland. The samples of soil were collected at harvest time. The determination of 2,4-D, MCPA, diflufenican, dicamba, chlortoluron, fluroxypyr, isoproturon, clopyralid residues were conducted using the chromatography GC/ECD and HPlC/UV. Comparing the research results from both periods, adecrease of several percent in the number of the samples with residues was observed. in the years 2010–2013, the average residues of herbicide determined in 27% of samples ranged from 0.0012 to 0.0052 mg kg-1.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
612736