Variation in weed infestation of sugar beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) depending on the intensity of chemical protection of plantations.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Agrobotanica
ISSN
0065-0951
EISSN
2300-357X
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
123-128
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris; weeds; herbicides; cover index; constancy; rates
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
A floristic study was conducted over the period 2010–2012, using the Braun-Blanquet method, under which vegetation relevés were made in sugar beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) plantations in Lower Silesia. Fields with similar habitat conditions, which differed in the intensity of herbicide application to control weed infestation, were selected for observation. A total of 144 relevés were made and based on them a list was prepared of species found in fields in which different levels of chemical protection were used. A cover index and a constancy class were determined for each species found in the phytocoenoses studied. On the basis of these observations, the study found floristic variation in the investigated agrophytocenoses as af- fected by the level of intensity of weed control chemicals used. In herbicide-untreated plots, a total of 25 weed species were found and their aggregate cover index was 8705. Chenopodium album L., Polygonum persicaria L. and Setaria pumila (POIR.) ROEM. & SCHULT by far dominated among them. Herbicide use caused an impoverishment in the floristic list. 20 taxa were observed in the plots treated with the lowest herbicide rates, while with increasing rates the number of species dropped to 18. The sum of the cover indices also decreased with increasing rates, successively reaching the values of 5907, 5212 and 4356.
Język
pl
Treść
Badania florystyczne prowadzono w latach 2010–2012 metodą Braun-Blanquet’a, wykonując zdjęcia fitosocjologiczne na plantacjach buraka cukrowego na terenie Dolnego Śląska. Do obserwacji wybrano pola o podobnych warunkach siedliskowych, które różnicowała intensywność stosowania herbicydów do eliminacji zachwaszczenia. Łącznie wykonano 144 zdjęcia fitosocjologiczne, na podstawie których sporządzono listy gatunków występujących na polach o rożnym poziomie chemicznej ochrony plantacji. Dla każdego gatunku występującego w badanych fitocenozach wyznaczono współczynnik pokrycia oraz klasą stałości fitosocjologicznej. Na podstawie wykonanych obserwacji stwierdzono zróźnicowanie florystyczne badanych agrofitocenoz pod wpływem poziomu intensywności stosowania chemicznych środków chwastobójczych. Na powierzchniach nie chronionych herbicydami odnotowano występowanie ogółem 25 gatunków chwastów, których sumaryczny współczynnik pokrycia wynosił 8705. Wśród nich zdecydowanie dominowały Chenopodium album L., Polygonum persicaria L. i Setaria pumila (POIR.) ROEM. & SCHULT. Stosowanie herbicydów powodowało ubożenie listy florystycznej. W przypadku poletek traktowanych najniższymi dawkami środków ochrony obserwowano 20 taksonów, natomiast gdy dawki rosły liczba gatunków spadała do 18. Również suma współczynników pokrycia zmniejszała się wraz ze wzrostem dawki stosowanych środków, osiągając kolejno wartości 5907, 5212 i 4356.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590262
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych