Plonowanie i jakość ziarna odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
123-131
Numer tomu
30
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
jęczmień jary
nawożenie azotem
plon ziarna
zawartość białka
elementy plonowania
en
spring barley
nitrogen fertilization
grain yield
protein content
yield components
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2008–2010 przeprowadzono w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach doświadczenie wazonowe z jęczmieniem jarym, posługując się wazonami Mitscherlicha. Badano reakcje odmian: Mercada, Rubinek, Signora i Toucan (seria 1, 2008–2009) oraz Kormoran, Rufus, Skald i Victoriana (seria 2, 2009–2010) na 3 poziomy nawożenia azotem (NH4NO3): 1, 2 i 3 g N∙wazon -1. Po zbiorze jęczmienia określono plon ziarna, elementy plonowania, zawartość białka w ziarnie (metodą Kjeldahla) i celność ziarna. Obliczono także plon białka. Wszystkie badane odmiany jęczmienia jarego dodatnio reagowały plonem ziarna na zwiększanie dawki azotu z 1 do 2 g N∙wazon-1, a sześć z nich – Rubinek, Toucan, Mercada, Signora, Kormoran i Rufus wykazały dalszy istotny wzrost plonu przy dawce 3 g N∙wazon-1. Większe procentowo zwyżki plonu przy dawce 3 g N w porównaniu z dawką 1 g N∙wazon-1 wykazały odmiany: Rubinek, Toucan, Kormoran i Rufus. Wraz ze wzrostem dawki azotu zwiększała się istotnie zawartość białka ogólnego w ziarnie oraz wielkość plonu białka wszystkich badanych odmian. Największą zwyżką plonu białka wyróżniły się pastewne odmiany: Mercada, Rubinek i Rufus. Wzrost plonu pod wpływem nawożenia N był efektem zwiększenia liczby kłosów w wazonie wskutek lepszego rozkrzewienia produkcyjnego roślin
Język
en
Treść
Two series of pot experiment (Mitscherlich pot) were carried out to determine the response of new spring barley cultivars: Mercada, Rubinek, Signora and Toucan (series 2008–2009) Kormoran, Rufus, Skald and Victoriana (series 2009–2010) to three nitrogen rates – 1, 2 and 3 g N per pot. Grain yield, yield components, protein content in grain, protein yield and grain fraction > 2,5 mm of cultivars were estimated. The all cultivars showed significant increase of grain yield at 2 g N per pot. The Rubinek, Toucan, Mercada, Signora, Kormoran and Rufus cultivars showed further significant increase of grain yield at 3 g N per pot. All cultivars showed great increase of protein content in grain, as well as protein yield increment with increase of nitrogen rate to 3 g N per pot. The highest protein yield increase showed Mercada, Rubinek and Rufus cultivars. The increase of grain yield was related to increase of productive illering rate
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
589381