OCENA EKONOMICZNA WYDAJNOŚCI RUNI PASTWISKA BOBOWATO-TRAWIASTEGO W ZALEŻNOŚCI OD INTENSYWNOŚCI KOSZENIA NIEDOJADÓW
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
85-90
Numer tomu
XVII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
plon do wypasu
plon suchej masy pobranej
wartość energetyczna i białkowa paszy
termin koszenia niedojadów
analiza ekonomiczna kosztów produkcji masy
en
yield of the dry matter
dry matter consumed by cows
feed unit for lactation and protein value
frequency of cutting ungraced sward
economic analysis of production costs
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było wyznaczenie optymalnej pod względem produkcyjnym, jakościowym i ekonomicznym częstości koszenia niedojadów na pastwisku. Badania polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl) w systemie ekologicznym. Badania dotyczyły 4 terminów koszenia niedojadów w runi mieszanki bobowato-trawiastej, spasanej krowami: 1 – bez wykaszania niedojadów, 2 – koszenie niedojadów po 1. wypasie, 3 – koszenie niedojadów po ostatnim wypasie, 4 – koszenie niedojadów po każdym wypasie. Wyniki wykazały, że jednorazowe koszenie niedojadów po ostatnim wypasie (obiekt 3.) było rozwiązaniem optymalnym. Najwyższy udział w kosztach bezpośrednich miały nawozy i paliwa
Język
en
Treść
The field research was conducted in 2009-2012 years at the Agricultural Research Station the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Grabów, on grey-brown podsolic soil (pgm.gl) in the ecological system. The study concerned 4 terms of cutting of uneaten herbage in the sward mixture legume-grass, grazed by cows: 1 – ungrazed herbage left unmowed, 2 – cutting of uneaten herbage after the 1 st grazing event, 3 – cutting uneaten herbage after the last grazing event, 4 – cutting uneaten herbage after each grazing event. The aim of the research was to determine the optimal frequency of cutting of uneaten herbage in production, quality and economical terms. The results showed that a single cutting of uneaten herbage after the last grazing event (object 3.) was the best solution. The highest share of the direct costs were fertilizers and fuel.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
613046