Application reporting yield forecasts of selected crops in Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
151
Strony od-do
219-226
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
model plonowania
indeks pogodowy
implementacja modelu
SQL
aplikacja raportująca
e-mail
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Od 2005 roku w IUNG-PIB prowadzone są prace nad budową "Systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej" (SWDPR), przeznaczonego do generowania informacji dla producentów rolnych, doradców, administracji, itd. W skład SWDPR wchodzi moduł prognozowania plonów (MPP), implementujący w języku SQL modele plonowania wybranych roślin uprawnych opracowane w Instytucie. Jako uzupełnienie MPP zbudowano aplikację do generowania raportów o prognozach plonowania roślin uprawnych, wykorzystując modele pochodzące z MPP. Raporty w formie tekstowej i w arkuszu kalkulacyjnym są przesyłane drogą elektroniczną do określonych odbiorców. Aplikacja rozszerza funkcjonalność MPP umożliwiając dostosowanie informacji do potrzeb odbiorcy (wybór uprawy i miejscowości). Testowanie aplikacji pozwoliło stwierdzić zgodność wyników generowanych przez aplikację raportującą i moduł prognozowania plonów.
Język
en
Treść
Since 2005, in IUNG-PIB [Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute] work on the construction of the "Decision support system in plant production" (DSSPP) has been conducted. The purpose of the system is to generate information for agricultural producers, advisers, administration, etc. The DSSPP includes the yield forecast module (YFM), which implements in SQL language the yield forecast models of the selected crops developed at the Institute. As a supplement to the YFM, an application for generation of reports on yield forecasts was built with the use of the models. Reports in text and spreadsheet form are sent by e-mail to designated recipients. The application extends the YFM functionality adjusting information to the recipient's needs (selection of crops and localities). The tests conducted on the application showed conformity of the results generated by the reporting application and the yield forecast module.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
603069
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych