Wycena opcji na VIX - podejście heurystyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wycena opcji na VIX - podejście heurystyczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
73-83
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Katedr Finansów 2014
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
589951