Długofalowe skutki zagrożenia stereotypem. Moderacyjna rola identyfikacji z własną grupą i dziedziną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies)
ISSN
0081-685X
EISSN
Wydawca
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
53-61
Numer tomu
51
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
zagrożenie stereotypem
bezradność intelektualna z matematyki
autoschemat
identyfikacja z grupą własną
identyfikacja z matematyką
en
stereotype threat
learned intellectual helplessness
group identification
domain identification
Streszczenia
Język
pl
Treść
Choć zjawisko zagrożenia stereotypem jest analizowane w psychologii społecznej od prawie 30 lat, wciąż niewielu badaczy prezentuje jego konsekwencje poza laboratorium, w warunkach naturalnych. Opisywane badanie podejmuje próbę zapełnienia tej luki poprzez eksplorację korelatów zjawiska zagrożenia stereotypem w środowisku szkolnym. Szczegółowym celem proponowanej analizy było określenie, czy nasilenie zagrożenia stereotypem odczuwane przez licealistki na lekcjach matematyki będzie powiązane z poziomem bezradności intelektualnej z matematyki oraz ocenami szkolnymi z matematyki i języka polskiego. Dodatkowo, w analizie uwzględniono często wskazywane w literaturze moderatory, takie jak poziom identyfikacji z własną grupą oraz poziom identyfikacji z matematyką. Wyniki pokazały, że zagrożenie stereotypem jest predyktorem ocen z matematyki i bezradności intelektualnej z tego przedmiotu jedynie w grupie osób o przeciętnej lub wysokiej identyfikacji z matematyką oraz niskiej identyfikacji z własną grupą. Uzyskany układ moderatorów jest zgodny z danymi prezentowanym w literaturze. Jednocześnie wyniki wskazują na zupełnie nowy rodzaj konsekwencji zagrożenia stereotypem – długofalowych efektów polegających na niższych ocenach szkolnych oraz zwiększonym poziomie bezradności intelektualnej z tego przedmiotu. Wyniki mogą stanowić ważną przesłankę do testowania hipotezy wskazującej na znaczenie poczucia kontroli poznawczej jako potencjalnego mediatora zagrożenia stereotypem.
Język
en
Treść
Although stereotype threat has been examined in experimental social psychology for over 30 years, a long-term consequences of this phenomenon in applied contexts remained mostly unexplored. The purpose of this article was to document a long-term consequences of the stereotype threat experience, such as lower school grades at mathematics and higher level of mathematical learned helplessness in female high-school pupils sample. Additionally, on the basis of stereotype threat literature, two important moderators were introduced: group and domain identification. Statistical analysis showed that stereotype threat was positively related with learned helplessness at mathematics and negatively with mathematical grades. The following relations appeared to be statistically significant only in the sample of girls who were moderately or highly identified with the domain in which threat was experienced and weakly identified with their own gender group. The results extend our understanding of the long-term consequences of stereotype threat experience in the school context and propose the new insight in the mechanism of stereotype threat phenomenon by suggesting the importance of the cognitive control as a potential mediator.
Inne
System-identifier
IMPORT-ARTICLE-00015309
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych