Znaczenie cech unikatowych i wspólnych w bezpośrednich ocenach porównawczych. Analiza procesu uwagi z wykorzystaniem okulografu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii w Warszawie (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies)
ISSN
0081-685X
EISSN
Wydawca
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
37-50
Numer tomu
51
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Słowa kluczowe
pl
sądy porównawcze
efekty zawyżania/zaniżania
model anulowania-ogniskowania
fokalizm
en
comparative judgments
the under- and overestimation effects
the cancelation and focus model
focalism
eye-tracking
Streszczenia
Język
pl
Treść
Prezentowane badanie dotyczy roli standardu porównań w procesie dokonywania bezpośrednich porównań typu „X w porównaniu do Y”, gdzie X jest obiektem porównywanym, zaś Y stanowi standard porównań. W badaniu wykorzystana została technika umożliwiająca śledzenie ruchu gałek ocznych, co pozwoliło na bezpośrednią obserwację wzorców uwagowych w trakcie dokonywania porównań. Przedmiotem weryfikacji były dwa alternatywne przewidywania: standard porównań jest lekceważony w trakcie dokonywania sądów porównawczych (koncepcja fokalizmu) versus oceny obiektu porównywanego są dokonywane w kontekście standardu porównań (model anulowania-ogniskowania). Czterdziestu czterech studentów proszono o porównywanie dwóch promotorów pracy magisterskiej. Do porównania wykorzystano pary opcji: pary zróżnicowane pozytywnie (pary opcji, które podzielały cechy negatywne, a różniły się cechami pozytywnymi) oraz pary zróżnicowane negatywnie (podzielały cechy pozytywne, a różniły się cechami negatywnymi). Opisy promotorów były prezentowane na monitorze komputera (opis promotora A po lewej stronie, natomiast opis promotora B po prawej stronie). Przedmiotem pomiaru był procent fiksacji na cechach unikatowych oraz wspólnych obiektu porównywanego i standardu porównań. Zgodnie z modelem anulowania-ogniskowania wyniki badania pokazały, że standard porównań nie jest lekceważony w procesie dokonywania sądów porównawczych. Wykorzystanie okulografu pozwoliło też analizę procesów uwagi w kolejnych etapach dokonywania wyboru.
Język
en
Treść
The present study concerned the roles played by standard of comparison in the case of direct comparative judgments, i.e., X in comparison to Y. In this type of comparison, X is the target and Y is the standard of comparison. We used an eye-tracking method that provided a more accurate analysis of relationships between comparative judgments and attentional patterns than the methods used in previous studies. We tested two competing models: (1) focalism, which assumes that the standard of comparison is neglected when people make comparative judgments, and (2) the cancellation and focus model, which assumes that the target is assessed within the context of the standard. Forty-four university students compared two advisers of MA thesis, each of whom was described with good and bad features. Two pairs of features were used: unique good pairs – both advisers shared bad features and each possessed unique good features, and unique bad pairs – both advisers shared good features and each possessed unique bad features. Descriptions of both advisers were presented side by side on a computer screen. We measured number of fixations on the unique and shared features of the target and of the standard of comparison. Consistent with the cancellation and focus model, we found that the standard of comparison was not neglected when people made comparative judgments.
Inne
System-identifier
IMPORT-ARTICLE-00012044
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych