ROZWÓJ MYŚLENIA SPOŁECZNO-MORALNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI POZNAWCZO-ROZWOJOWEJ: POMIAR I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W EDUKACJI
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii w Warszawie (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
ISSN
0033-2860
EISSN
Wydawca
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
7
Strony od-do
7-23
Numer tomu
49
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Słowa kluczowe
pl
character education/wychowanie w szkole
edukacja społeczno-emocjonalna (ESPE
ang. SEL)
Gibbs
myślenie społeczno-moralne
psychologia moralności
stadia rozwoju moralnego
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono teorie rozwoju myślenia społeczno-moralnego ze szczególnym uwzględnieniem teorii Johna C. Gibbsa, oraz przedstawiono próby wspierania tej sfery rozwoju poprzez opis istniejących programów wychowawczych. Większość programów ma charakter interwencyjny i jest kierowana do młodzieży z problemami w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. Programy edukacyjne stworzone w oparciu o teorię Kohlberga, rozwiniętą przez Gibbsa, poza uwrażliwianiem i wspieraniem rozumowania społeczno-moralnego, uwzględniają również kontekst społeczny, klimat i kulturę szkoły i procesy grupowe, np. radzenie sobie z uprzedzeniami. Przedstawiono pierwszą wersję kwestionariusza KFS-M służącego do szacowania poziomu myślenia społeczno-moralnego wśród uczniów w wieku nastoletnim, przygotowanego na podstawie Sociomoral Reflection Measure-Short Form SRM-SF (Gibbs, Basinger, Fuller, 1992).
Język
en
Treść
The article discusses the theories of sociomoral reflection development - with special emphasis put on John C. Gibbs' theory - and presents attempts to support this area of development within existing educational programs. Most of the programs are of an intervention nature and are aimed at adolescents with problems with behavior and social functioning. Besides sensitizing and supporting sociomoral reflection, the educational programs designed based on Kohlberg's theory, which was developed by Gibbs, take into consideration the social context, school atmosphere and culture, and group processes, e.g. coping with prejudice. The first version of the KFS-M questionnaire is presented, which serves to assess the level of sociomoral reflection in adolescent students and which was developed based on the Sociomoral Reflection Measure-Short Form SRM-SF (Gibbs, Basinger, Fuller, 1992).
Inne
System-identifier
IMPORT-ARTICLE-00017873
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych