Późnoplejstoceńska sekwencja lessowo-glebowa w Białym Kościele (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (Uniwersytet Wrocławski)
Książka
Tytuł książki
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Późnoplejstoceńska sekwencja lessowo-glebowa w Białym Kościele (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
32-33
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
PL
EN
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski
Początek konferencji
2015-08-31
Koniec konferencji
2015-09-04
Lokalizacja konferencji
Gołaszewo
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
Cechy publikacji
Inne
System-identifier
2015172616