Rozszerzenie systemu wspomagającego zarządzanie DiagManager - integracja nowych metod szybkiego pozyskiwania danych i narzędzi analitycznych /
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Materiały konferencyjne XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny : Kraków], 24–28.02.2014 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
b.w.
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Rozszerzenie systemu wspomagającego zarządzanie DiagManager - integracja nowych metod szybkiego pozyskiwania danych i narzędzi analitycznych /
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
przenośniki taśmowe
zarządzanie eksploatacją
diagnostyka
wnioskowanie
badania termowizyjne
Inne
System-identifier
000191730