Analiza powierzchni śladów tarcia po testach w obecności kompozycji smarowych z dodatkiem adhezyjnym
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2/2015
Strony od-do
103 - 113
Numer tomu
260
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
dodatek adhezyjny, kompozycje olejowe, właściwości przeciwzużyciowe, warstwa wierzchnia, widmo IR
angielski
adhesion additives, oil compositions, antiwear properties, surface layer, IR spectrum
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki badania wpływu ekologicznego dodatku adhezyjnego rozpuszczonego w oleju mineralnym, roślinnym i oleju syntetycznym na zmianę składu warstwy wierzchniej śladu zużycia po testach tribologicznych prowadzonych w warunkach stałego obciążenia węzła tarcia w temperaturze 20oC i 100oC. Badanie struktury chemicznej warstw odłożonych na elementach węzła tarcia prowadzono za pomocą mikrospektrofotometru FTIR w oparciu o analizę struktury powstających związków. W śladach tarcia po testach prowadzonych w temperaturze 100oC dla kompozycji na bazie oleju naturalnego i syntetycznego stwierdzono występowanie silnych sygnałów charakterystycznych dla związków organicznych.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bad9810641ecf91a323c