Wpływ epoksydowanych olejów sojowych na właściwości smarne i fizykochemiczne olejów roślinnych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6/2014
Strony od-do
139-150
Numer tomu
258
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
oleje roślinne, epoksydowane oleje sojowe, lepkość, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe, właściwości fizykochemiczne
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki badań właściwości przeciwzużyciowych, przeciwzatarciowych i fizykochemicznych kompozycji olejów roślinnych z epoksydowymi olejami sojowymi w aspekcie zastosowania dla biodegradowalnych olejów hydraulicznych. Oleje epoksydowane pełniły rolę modyfikatorów lepkości. Jako składniki bazowe wykorzystano oleje: rzepakowy, gorczycowy i sojowy. Epoksydowane oleje sojowe E1 i E2 były różnych producentów. Wytworzone kompozycje należały do tej samej klasy lepkości VG 46. Uzyskane wyniki badań umożliwiły przeprowadzenie analizy wpływu epoksydowanych olejów sojowych na zdolność powstałych kompozycji smarowych do ochrony testowego węzła tarcia przed zużyciem i zatarciem oraz na podstawowe właściwości fizykochemiczne. Stwierdzono, że tego rodzaju produkty mogą być zastosowane do wytwarzani olejów hydraulicznych. Można nimi zastąpić klasyczne dodatki polimerowe.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bad9810641ecf91a326c