Wpływ dodatków CHO na zmianę składu warstwy wierzchniej śladu tarcia
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5/2015
Strony od-do
77-86
Numer tomu
251
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
dodatki CHO, kompozycje olejowe, właściwości przeciwzużyciowe, warstwa wierzchnia, widmo IR.
angielski
CHO additives, oil compositions, antiwear properties, surface layer, IR spectrum
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki badania wpływu dodatków CHO, rozpuszczonych w oleju PAO4 i oleju Priolube, na zmianę składu warstwy wierzchniej śladu zużycia po testach tribologicznych w warunkach stałego obciążenia węzła tarcia. W tym celu wykonano analizy z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z mikroanalizą rentgenowską (SEM/EDS), spektroskopii FTIR i Ramana. W śladach tarcia stwierdzono większą niż to wynika ze składu stali, zawartość węgla i tlenu, co może świadczyć o powstawaniu podczas tarcia związków organicznych zabezpieczających węzeł tarcia przed zużyciem.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bada810641ecf91a327a