Wpływ zawartości dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMPRESS przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji-Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
121-134
Numer tomu
252
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
kompozycje smarowe, dodatki smarne, zacieranie, zużycie
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wykorzystanie statystycznych metod planowania eksperymentów dla mieszanin z ograniczeniami do identyfikacji wpływu kompozycji komercyjnych pakietów dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych utworzonych na bazie oleju estrowego. Jako podstawowe właściwości tribologiczne badanych środków smarowych przyjęto wielkości granicznego obciążenia zużycia (Goz) oraz granicznego nacisku zatarcia (poz) wyznaczone za pomocą aparatu czterokulowego T-02. W rezultacie przeprowadzonych badań oszacowano wpływ kompozycji wybranych dodatków AW i EP na wartości charakterystyk Goz i poz. W rezultacie przeprowadzonych badań opracowano istotne statystycznie modele regresyjnych, odwzorowujących wpływ zawartości wybranych dodatków przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych na właściwości tribologiczne środków smarowych wytworzonych na bazie oleju estrowego.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bada810641ecf91a3282