Metoda badania elementów z powłokami PVD w warunkach ruchu oscylacyjnego w wysokiej temperaturze
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1/2015
Strony od-do
77-94
Numer tomu
259
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
stanowisko SRV, wysoka temperatura, metodyka badawcza, ruch oscylacyjny ślizgowy, powłoki PVD/CVD
angielski
SRV tribotester, high temperature, test methodology, oscillating sliding movement, PVD /CVD coating
Streszczenia
Język
polski
Treść
Prace nad nowymi rodzajami powłok są realizowane przez liczne ośrodki naukowe i technologiczne, za czym jednak nie podąża rozwój metod badawczych. Do oceny nowych rozwiązań technologicznych stosowane są różne metody i stanowiska badawcze, a wyniki uzyskiwane za ich pomocą są wzajemnie nieporównywalne. Brak powszechnie uznanej metody badawczej stanowi barierę dla rozwoju nowych technologii, zwłaszcza powłokowych. W pracy przedstawiono metodę badania zużywania i współczynnika tarcia skojarzeń z elementami pokrytymi powłokami PVD/CVD przeznaczonymi do pracy w warunkach ruchu oscylacyjnego. Metoda jest realizowana za pomocą stanowiska badawczego SRV firmy Optimol Instruments Prüftechnik GmbH (Niemcy). Wykonane badania weryfikacyjne potwierdziły poprawność przyjętych parametrów dla oceny charakterystyk tribologicznych elementów z powłokami w zakresie od temperatury pokojowej do 900°C.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bada810641ecf91a32eb