Systemy CRM w logistycznej obsłudze klienta
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Wybrane aspekty logistyki w przedsiębiorstwie
Data publikacji
2013
ISBN
9788372835727
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Systemy CRM w logistycznej obsłudze klienta
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
53-68
Numer rozdziału
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
logistyczna obsługa klienta
system CRM
reguła 7W
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest pokazanie, że narzędzie informatyczne CRM znajdzie swoje zastosowanie w dziedzinie logistyki, jaką jest spedycja. Praca jednak nie ma opierać się na popularnych rozwiązaniach, a raczej ma znaleźć dziedzinę, w której firmy z tej branży w Polsce do tej pory rzadko wdrażają oprogramowanie. Z obserwacji zauważono, że tą dziedziną jest obsługa klienta. Zatem w pracy przedstawiono filozofię CRM (ang. Customer Relationship Management) oraz propozycję wdrożenia systemu klasy CRM wspomagającego obsługę klienta do firmy spedycyjnej. Udowodniono również, jak wielkie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wysoka jakość obsługi klienta oraz wykazuje, że dedykowane oprogramowanie ułatwi firmie zadbanie o swoich klientów i zwiększy ich lojalność.
Język
en
Treść
The aim of this paper is to show that the CRM-tool finds its application in the field of logistics, which is forwarding. Paper, however, is not based on common solutions, but rather has to find an area where companies from the sector in Poland has so far rarely implement the software. The observation was noted that this area is the customer service. Thus, the paper presents the philosophy of CRM (Customer Relationship Management) and the proposal to implement a CRM system supporting customer service to the shipping company. Has also been shown how important is nowadays high quality customer service and shows that dedicated software will help us take care of your customers and increase their loyalty.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
440086