HOLE DRIFT MOBILITY FOR DIFFERENT STRUCTURES OF ANTHRONE AND ANTRACHINONE LAYERS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
ISSN
1505-1013
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
19-25
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
polycrystalline films
quasi amorphous films
amorphous films
anthrone
antrachinone
hole drift mobility
carrier transport
Streszczenia
Język
en
Treść
Drift mobility of holes in antrachinone and anthrone thin films evaporated in the vacuum of the order of 10^-5 Tr was determined with time of flight method (TOF). The layers had different structural order due to the temperature of vaporized substrates. The results show almost lack of the mobility dependence due to the structural order. One order of difference in mobility values for antrachinone and anthrone may have origin in the presence of the difference in permanent dipole moment of the molecules.
Język
pl
Treść
Badano proces transportu dziur w polikrystalicznych, quasi-amorficznych i amorficznych warstwach antronu i antrachinonu. Do naparowania warstw w próżni 10^-5 Tr użyto materiałów o czystości spektralnej. Pomiary ruchliwości wykonano metodą TOF. Obydwa związki z punktu widzenia krystalograficznego posiadają prawie jednakową strukturę układu jednoskośnego o prawie identycznych stałych sieciowych i prawie identycznym kącie β. Przebadano trzy rodzaje warstw, to jest o strukturze polikrystalicznej, quasiamorficznej i amorficznej. Dla warstw antronu, którego cząsteczki posiadają stały moment dipolowy, uzyskano prawie o rząd większą wartość ruchliwości niż dla warstw antrachinonu, niezależnie od stopnia uporządkowania tych warstw. Dla obu związków uzyskano w temperaturze pokojowej wartości ruchliwości mniejsze niż 10^-2 cm2/Vs z energią aktywacji ruchliwości rzędu 0,03 eV. Uzyskane wartości przemawiają za transportem hoppingowym. Na podstawie badań wydaje się, że moment dipolowy cząsteczek może mieć istotny wpływ na wielkość ruchliwości nośników ładunku.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
454815